• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Dne 15. 5. 2019 se konal již 5. ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb Prahy 10 před nákupním centrem Eden. Tohoto veletrhu se zúčastnil aktivně i náš spolek. Pracovníci se účastnili po celý den od 11 – 17 hodin.

Ve dnech 7.4. až 8.4. 2019 se náš člen Daniel Černík zúčastnil psychiatrického kongresu ve Waršawě pořádaného organizací EPA. Reprezentoval zde GAMIAN a KOLUMBUS. Vystoupil na symposiu, organizovaném farmakofirmou Janssen, kde společně s psychiatrem panem Olivaresem hovořil o své nemoci. Odpovídal na jeho otázky a poodkrýval tak tajemné stránky svého onemocnění. Jeho vystoupení mělo úspěch. My mu za to děkujeme.

29. 3. 2019 – 31. 3. 2019 se konala konference Gamian Europe 2019 v Bukurešti. Předmětem setkání byly volby do nového výboru Gamianu a schvalování rozpočtu. Představovaly se nové organizace. Dále se konala soutěž mezi různými organizacemi o získání ceny za nejlepší projekt, který jednotlivé organizace ve své zemi prováděly v předchozím roce. Naším cílem bylo představit projekt „Buňka“. K vidění byly také prezentace týkající se výzkumů lékařů a vědců v oblasti deprese a projekty konané členy Gamianu. Zajímavým bylo setkání s Mattem Muijenem, který vystupoval na konferenci v Praze při odstartování reformy psychiatrické péče v České republice.

S charitativní  mobilní aplikací EPP podpoříte náš projekt vlastní aktivitou. Pomáhat můžete pohybem, který Vás baví - běh, chůze, jízda na kole, bruslení.

4. 12. 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se uskutečnil v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. Pozvání přijala řada zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, České lékařské komory J. E. Purkyně, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS