• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 30.- 31.října 2018 jsme se zúčastnili konference Spolupráce v psychiatrii v hotelu Myslivna v Brně.

Dne 27.10. 2018 se Spolek KOLUMBUS zúčastnil jako pacientská organizace Dne otevřených dveří MInisterstva zdravotnictví ČR.

8. září jsem se zúčastnil setkání rady GAMIANu v Bruselu.  Setkání se uskutečnilo v kanceláři GAMIANu v Bruselu. Zúčastnilo se ho 8 členů Rady z různých evropských organizací. Probírali jsme finanční zdroje, rozpočet organizace, nová členství. Rozhodli jsme, že nové místo pro další konferenci bude v Bukurešti v Rumunsku. Bylo to velice zajímavé a konstruktivní setkání. Velice se mi to líbilo. Daniel Černík (člen GAMIANu a KOLUMBUSu)

Naše členka paní Jitka Šufanová vyhrála cenu veřejnosti a 1.místo v literární a výtvarné soutěži Živá duše 2018 organizace Anima Viva v Opavě.Předání cen proběhlo 25.9.2018 v Opavě.Blahopřejeme.

Zúčastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb na Praze 12, který proběhl v Praze Modřany na Sofijském náměstí ve čtvrtek 4.10.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS