• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Díky podpoře Nadace ČEZ v projektu: „Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt“ Spolku KOLUMBUS, jsme vyrazili na hrad Karlštejn. Sešlo se jako na dalších akcích dostatek pacientů. Výlet byl samozřejmě včetně prohlídky hradu.

"Jarmark u Ludmily je místem neformálního setkávání všech generací s odbornými pracovníky a klienty neziskových organizací se sociálně zdravotní působností." cituje Diakonie ČCE.
Jako každoročně byl přítomen i Spolek Kolumbus. Prezentoval výtvarná díla klientů i zaměstnanců v podobě prodeje obrázků, odznáčků a magnetek s motivy z našich děl.

9. září jsme se zúčastnili akce, abychom opekli buřty a zároveň setkali s pacienty i kolegy. Vše bylo uvedeno muzikoterapií, která vlastně protkala celou akci. Počasí nám naštěstí přálo a k poslechu zahrál Ondřej Kužel.

27. srpna - 3. září 2019 proběhl Workshop: Spolu v umění s výtvarníky s handicapem v Místodržitelském paláci. Byl otevřen všem zájemcům o výtvarnou tvorbu z řad lidí s mentálním handicapem. Součástí workshopu byla rovněž projekce filmů z přehlídky Art brut film Olomouc 2019: Soukromé ráje, dvě vernisáže a další doprovodný program určený nejen účastníkům workshopu, ale i zájemcům z řad veřejnosti. V rámci projektu KlubArt 13 pořádal Atelier KreAt.

27. srpna v 18:00 proběhla vernisáž výstavy Josef Váchal - Dřevorytec. Výstava poběží až do konce října 2019.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS