• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

V neděli 7. 7. 2019  byla zahájena další společná výstava umělců atelieru KreAt, a to na tradičním místě v Duckbaru v Kamenné čtvrti. Vernisáž začala v 17 hodin, během ní byly pořizovány záběry pro chystaný filmový dokument slovenského režiséra Lubomíra Štecka. Výstava potrvá do 11. srpna a je opět prodejní. Zakoupením díla lze podpořit atelier v jeho dalším provozu.

Zveme Vás na multižánrový festival Psychiatrické nemocnice Bohnice na hradě Houska. Zde je možné se setkat i se společnostmi, které podporují lidi s duševním onemocněním. Také Spolek KOLUMBUS se účastní již po čtvrté. Propagace spolku bude v letošním roce zajištěna novinkami a reklamními předměty.

Ve dnech 25. – 26. 5. 2019 se členové a přátelé našeho Spolku KOLUMBUS zúčastnili 27. ročníku festivalu Mezi Ploty 2019, který proběhl v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Děkujeme za pomoc s naší prezentací Luboši Chladovi, pracovníkovi PNB a také Adamu Nedvíkovi z pořádajícího týmu.

Dne 15. 5. 2019 se konal již 5. ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb Prahy 10 před nákupním centrem Eden. Tohoto veletrhu se zúčastnil aktivně i náš spolek. Pracovníci se účastnili po celý den od 11 – 17 hodin.

Ve dnech 7.4. až 8.4. 2019 se náš člen Daniel Černík zúčastnil psychiatrického kongresu ve Waršawě pořádaného organizací EPA. Reprezentoval zde GAMIAN a KOLUMBUS. Vystoupil na symposiu, organizovaném farmakofirmou Janssen, kde společně s psychiatrem panem Olivaresem hovořil o své nemoci. Odpovídal na jeho otázky a poodkrýval tak tajemné stránky svého onemocnění. Jeho vystoupení mělo úspěch. My mu za to děkujeme.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS