• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
 • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
 • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
 • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

 • Ve dnech 25. – 26. 5. 2019 se členové a přátelé našeho Spolku KOLUMBUS zúčastnili 27. ročníku festivalu Mezi Ploty 2019, který proběhl v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Děkujeme za...
 • Dne 15. 5. 2019 se konal již 5. ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb Prahy 10 před nákupním centrem Eden. Tohoto veletrhu se zúčastnil aktivně i náš spolek. Pracovníci se...
 • Ve dnech 7.4. až 8.4. 2019 se náš člen Daniel Černík zúčastnil psychiatrického kongresu ve Waršawě pořádaného organizací EPA. Reprezentoval zde GAMIAN a KOLUMBUS. Vystoupil na...

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS