• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Cílem semináře je prezentovat potřeby uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých během hospitalizace na psychiatrii a následné péči v přirozeném prostředí, představit pozici a činnost „Manažera kvality péče” a informovat o možnostech a důležitosti zapojení sociálních služeb již při hospitalizaci. Byli bychom rádi, kdyby výstupem semináře bylo trvalejší navázání spolupráce a setkávání se v užších skupinách, kde bychom se věnovali způsobu transformace psychiatrické péče v souladu s potřebami duševně nemocných.

Ve dnech 14.-16.10. se náš člen Daniel Černík zúčastnil meetingu pořádaném německou celosvětovou farmakofirmou Boehringer Ingelheim (BI) ve městě Meinz u Frankfurtu nad Mohanem. Firma BI se chystá na trh uvést nový lék a proto sezvala tento meeting tvořený pacienty i odbornou veřejností. Firma BI by chtěla tento nový lék otestovat na pacientech a tak zjišťovala, jaké by byly reakce na letáky, video, dotazníky atd. Meeting byl velice přínosný z hlediska odborné angličtiny i probíraného testování.

Na adrese Panská 13, Brno, ve druhém patře, se můžete stále zúčastnit výstavy prací výtvarníků s mentálním či psychickým handicapem.

Členka Spolku KOLUMBUS  Ing. Markéta Dohnalová ve spolupráci s uživatelským hnutím za Jihomoravský kraj O nás s námi, vás zvou na výstavu obrazů s názvem  " Za zrcadlem " . Kromě výstavy jejích obrazů si budete moct zakoupit i její dvě knihy a básnické sbírky. Viz. pozvánka.

30. září od 14:00 proběhl v Radavě bowling s Klubem Mosty a Spolkem KOLUMBUS.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS