• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Členka Spolku KOLUMBUS  Ing. Markéta Dohnalová ve spolupráci s uživatelským hnutím za Jihomoravský kraj O nás s námi, vás zvou na výstavu obrazů s názvem  " Za zrcadlem " . Kromě výstavy jejích obrazů si budete moct zakoupit i její dvě knihy a básnické sbírky. Viz. pozvánka.

30. září od 14:00 proběhl v Radavě bowling s Klubem Mosty a Spolkem KOLUMBUS.

Ve dnech 25. – 27. 9. 2019 se konal mezinárodní psychiatrický sjezd v hotelu International Brno. Tohoto sjezdu se účastnily dvě členky našeho spolku. Za velmi pozitivní považovaly 2 satelitní sympozia firem Gedeon Richter a Lundbeck. V oblasti lékové se představily dva nové léky. Byl to lék na schizofrenii – kariprazin a dále lék na depresi. Kariprazin má na pacienty dobrý účinek, jak dokládaly zkušenosti lékařů. Na Slovensku probíhalo sledování u 1 pacienta po dobu 8 měsíců a dosud obstál bez nové ataky a zhubl 12 kilogramů.

1.9. - 31.10. 2019 - můžete se zúčastnit výstavy v knihovně Jiřího Mahena v Brně.

I letos byl náš Spolek přítomen na tomto festivalu. Propagovali jsme samozřejmě obrázky, letáčky, magnetky či odznáčky s motivy děl našich autorů. K dispozici byly i tužky s naším logem i logy našich sponzorů. Akce se vydařila.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS