• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Gamian-Europe vydal první newsletter tohoto roku, jehož obsahem je:

- Tématický seminář v Serres Comunity Mental Health

- Novinky z EU

- Interview s vicepresidentem Gamian-Europe Yoramem Cohenem

- Zaměřeno na Cork Mental Health Foundation & Housing Association

 

Attachments:
Download this file (GE_Newsletter2015_issue_1.pdf)GE_Newsletter2015_issue_1.pdf[ ]1028 kB

Seminář se koná pod záštitou pod záštitou předsedy vlády Ceské republiky Bohuslava Sobotky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, ministra zdravotnictví Svatopluka Nemecka, ministryne práce a sociálních vecí Michaely Marksové, a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Odbornou záštitu prevzala 3. Lékarská fakulta UK; Národní ústav duševního zdraví; Psychiatrická spolecnost ČLS JEP.

Česká asociace pro psychické zdraví, nezisková organizace věnující se pomoci lidem s psychickými obtížemi, vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky.

V dnešní hektické době se čím dál častěji setkáváme s lidmi, kteří trpí duševními potížemi různého rázu. Stres, emocionální nerovnováha, depresivní nálady, pocity vyhoření. Ruku na srdce, kdo z nás se s něčím podobným nikdy nesetkal? Cyklus pěti přednášek pořádá Integrační sociální podnik ENVIRA, o. p. s., ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice a Fokus Praha, o. s. http://www.helpnet.cz/aktualne/za-dusevnim-zdravim-na-toulcuv-dvur

Během páté pravidelné návštěvy České republiky přezkoumala delegace CPT opatření podniknutá českými úřady k uskutečnění různých doporučení Výboru po předchozích návštěvách, a to zejména pokud jde o zacházení se zadrženými osobami a podmínky vazby v policejních institucích a několika věznicích. Obzvláštní pozornost byla věnována situaci mladistvých, odsouzeným v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a na doživotí odsouzených. Poprvé v České republice prozkoumala delegace zacházení s osobami drženými v “zabezpečovací detenci” v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno a právní záruky nabízené těmto osobám. Dále navštívila delegace zařízení pro zajištění cizinců a také psychiatrickou léčebnu, kde zkoumala situaci nedobrovolně hospitalizovaných pacientů. Zpráva rovněž pojednává o otázce chirurgické kastrace sexuálních delikventů, která byla předmětem konzultací se zástupci příslušných vnitrostátních orgánů.

Spolupráce poskytnutá českými orgány během návštěvy byla všeobecně dobrá. Přesto v jedné z navštívených věznic byl delegaci nejprve zamítnut přístup do určitého oddělení. Dále obdržela delegace v navštívené psychiatrické léčebně od vedoucích zaměstnanců zavádějící informace o používání síťových lůžek jakožto omezujícího prostředku.

Attachments:
Download this file (2015-18-inf-cze.doc)2015-18-inf-cze.doc[ ]716 kB

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS