• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Zveme Vás na přednášku bývalého hlavního psychiatra Armády ČR, doc. MUDr. Jana Vevery, PhD., přednosty psychiatrické kliniky v Plzni s názvem: „Historie traumatu“.

Psychické důsledky traumatu jsou popisovány už v nejstarších literárních památkách (Epos o Gilgamešovi, Ilias) ale odborné popisy pocházejí až z období válek v 19. století a většinou odrážejí specializaci popisujícího lékaře; internisté hledali příčinu v podráždění srdce, neurologové v podráždění CNS. Přesnější popis symptomů, které následují po traumatické události, pochází až z období první světové války. Za současnou epidemii Posttraumatické stresové poruchy alespoň částečně mohou chyby v diagnostických kritériích, které diagnosu staví především na expozici traumatem, a nezohledňují další kontextuální faktory. Právě v rozdílech kontextuálních faktorů spatřuji důvody, proč je výskyt PTSD v různých kulturách odlišný. Neznalost těchto faktorů způsobuje, že na ně nejsou nasměrovány preventivní strategie. Tímto způsobem můžeme promeškat jednu z mála bezpečných a dostupných možností primární prevence v psychiatrii.

Spolek KOLUMBUS dlouhodobě usiluje o destigmatizaci osob s duševním onemocněním a věnuje se hájení jejich práv a zájmů.

Přednáška je vhodná pro studenty lékařských oborů, ale i běžnou veřejnost a koná se 19.12.2019 v Plzni. Událost na Facebooku

 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS