• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Cílem semináře je prezentovat potřeby uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých během hospitalizace na psychiatrii a následné péči v přirozeném prostředí, představit pozici a činnost „Manažera kvality péče” a informovat o možnostech a důležitosti zapojení sociálních služeb již při hospitalizaci. Byli bychom rádi, kdyby výstupem semináře bylo trvalejší navázání spolupráce a setkávání se v užších skupinách, kde bychom se věnovali způsobu transformace psychiatrické péče v souladu s potřebami duševně nemocných.

 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS