• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Díky podpoře Nadace ČEZ v projektu: „Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt“ Spolku KOLUMBUS, jsme vyrazili na hrad Karlštejn. Sešlo se jako na dalších akcích dostatek pacientů. Výlet byl samozřejmě včetně prohlídky hradu.

Připojujeme několik fotek:

 

 

  

 

 

 

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS