• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ
"Jarmark u Ludmily je místem neformálního setkávání všech generací s odbornými pracovníky a klienty neziskových organizací se sociálně zdravotní působností." cituje Diakonie ČCE.
Jako každoročně byl přítomen i Spolek Kolumbus. Prezentoval výtvarná díla klientů i zaměstnanců v podobě prodeje obrázků, odznáčků a magnetek s motivy z našich děl.
 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS