• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

9. září jsme se zúčastnili akce, abychom opekli buřty a zároveň setkali s pacienty i kolegy. Vše bylo uvedeno muzikoterapií, která vlastně protkala celou akci. Počasí nám naštěstí přálo a k poslechu zahrál Ondřej Kužel.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS