• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Zveme Vás na multižánrový festival Psychiatrické nemocnice Bohnice na hradě Houska. Zde je možné se setkat i se společnostmi, které podporují lidi s duševním onemocněním. Také Spolek KOLUMBUS se účastní již po čtvrté. Propagace spolku bude v letošním roce zajištěna novinkami a reklamními předměty.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS