• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 25. – 26. 5. 2019 se členové a přátelé našeho Spolku KOLUMBUS zúčastnili 27. ročníku festivalu Mezi Ploty 2019, který proběhl v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Děkujeme za pomoc s naší prezentací Luboši Chladovi, pracovníkovi PNB a také Adamu Nedvíkovi z pořádajícího týmu.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS