• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

4. 12. 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se uskutečnil v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. Pozvání přijala řada zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, České lékařské komory J. E. Purkyně, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další.

Nejdůležitější proslovy pronesli: Christina Sharkey, obchodní radová USA v Praze, Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Jana Hlaváčová, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR, Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Prof. Jan Švihovec, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Simona Zábranská, ředitelka – Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s., Stephen B. King, velvyslanec USA v České republice.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS