• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Cílem projektu je zapojení uživatelů psychiatrické péče do edukace cílové skupiny – studenti středních škol a učilišť především Prahy 10, která podpořila tento grant v letošním roce 2016 jako i v roce 2014. V současné době někteří členové našeho pracovního týmu, který je složený především při přímé realizaci ze 4 přednášejících a pracovníka IT, navštěvují Gymnázium bratří Čapků, Trhanovské nám. 129/8, Praha 10 a zde se pomocí svých příběhů a prezentací práce snaží mladým lidem ozřejmit potíže a úzdravu, kterými ve svém životě procházejí. Hovoří o svých rodinách, o svých zážitcích s nemocí, o své práci, nelze však opominout reformu psychiatrické péče.

PŘEDNÁŠKA + DISKUZE „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“ – zajišťuje o.s. Kolumbus
2.G – čtvrtek 10.11. – 6.-7.hodina – uč.2,7
dozor: Andrlová

PŘEDNÁŠKA + DISKUZE „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“ – zajišťuje o.s. Kolumbus
7.11.2016
1.KL - středa 9.11. - 6.-7.hodina – uč. A
dozor: Andrlová, Krbcová
 
1.CTL - pátek 11.11. - 4.-5.hodina - uč.5
dozor: Andrlová, Krbcová

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ