• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

V případě Vašeho zájmu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí aktivity našeho sdružení: „Výzkum bariér a potřeb uživatelů psychiatrické péče.“

Vyplněním dotazníku přispějete k naplnění (Vašeho) práva uživatele na zapojení do implemntace Strategie reformy péče o naši znevýhodněnou komunitu,
k celkovému zkvalitnění péče (včetně činnosti pacientských důvěrníků) a k rozšíření nabídky léčebných a komunitních aktivit během a po ukončení hospitalizace.
Dotazník je anonymní.
Křížkem označte odpověď, která Vám nejlépe vyhovuje, případně doplňte komentářem. 

Děkujeme za spolupráci.

Attachments:
Download this file (4_net_final_JJ_POTŘEBY 2016.doc)4_net_final_JJ_POTŘEBY 2016.doc[ ]302 kB

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ