• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Problémy s duševním zdravím mohou vážně narušit život. Výzkum Světové zdravotnické organizace ukazuje, že 1 ze 4 lidí prodělá nějaký druh duševní nemoci během jednoho roku. Občanské sdružení KOLUMBUS je nezávislá, nevládní, nezisková organizace hájící práva duševně nemocných – těch, kteří v dané situaci mají omezené schopnosti se bránit. Činnost občanského sdružení KOLUMBUS je závislá na velkorysosti a zájmu dárců. Jestliže věříte ve smysluplnost a kvalitu naší práce, přispějte, prosím, na její budoucnost. Budeme vděčni za dary finanční i hmotné v jakékoliv výši.

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu: 985758309/0800
Swift Code: GIBACZPX
IČ: 265 481 27
Vedený u: České spořitelny a.s., Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, 400 00

Podporují nás

 

 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS