• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Dne 28. dubna 2021 Spolek KOLUMBUS dostal cenný dar pro další rozvoj naší organizace. Kongresové centrum Praha, a.s. se rozhodlo nám věnovat 5 nepotřebných počítačů. Darovací smlouvu s námi podepsal obchodní a marketingový ředitel Ing. Jan Ferjenčík.

Za Spolek KOLUMBUS podepisoval smlouvu náš ředitel, Ing. arch. Milan Jíša. Z přiložených fotografií je poznat, že na místě panovala vřelá a veselá nálada. Ovšem všichni jsme měli předepsané respirátory...

Počítače jsme převzali a po podpisu smlouvy je naše kolegyně Jana Hembalová odvezla do kanceláře. Naši IT technici Václav Pelikán a Ondřej Kužel se postarají o to, aby dobře a co nejdéle fungovaly.

Ještě jednou děkujeme Kongresovému centru Praha, a.s. a také jeho obchodnímu a marketingovému řediteli panu Ing. Janu Ferjenčíkovi, že na Spolek KOLUMBUS myslel a těchto pět počítačů nám věnoval. Doufejme, že je tento dar předzvěstí našich budoucích úspěchů a počítače nám dobře poslouží.

Sepsal a nafotil: Ing. Vladimír Dvořáček

 

 

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ