• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Dne 28. dubna 2021 Spolek KOLUMBUS dostal cenný dar pro další rozvoj naší organizace. Kongresové centrum Praha, a.s. se rozhodlo nám věnovat 5 nepotřebných počítačů. Darovací smlouvu s námi podepsal obchodní a marketingový ředitel Ing. Jan Ferjenčík.

Za Spolek KOLUMBUS podepisoval smlouvu náš ředitel, Ing. arch. Milan Jíša. Z přiložených fotografií je poznat, že na místě panovala vřelá a veselá nálada. Ovšem všichni jsme měli předepsané respirátory...

Počítače jsme převzali a po podpisu smlouvy je naše kolegyně Jana Hembalová odvezla do kanceláře. Naši IT technici Václav Pelikán a Ondřej Kužel se postarají o to, aby dobře a co nejdéle fungovaly.

Ještě jednou děkujeme Kongresovému centru Praha, a.s. a také jeho obchodnímu a marketingovému řediteli panu Ing. Janu Ferjenčíkovi, že na Spolek KOLUMBUS myslel a těchto pět počítačů nám věnoval. Doufejme, že je tento dar předzvěstí našich budoucích úspěchů a počítače nám dobře poslouží.

Sepsal a nafotil: Ing. Vladimír Dvořáček

 

 

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS
PDZ