• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Vážení členové a příznivci Spolku KOLUMBUS, letošní rok je pro nás výjimečný, protože slavíme dvacet let činnosti našeho spolku. Bohužel současná situace nám dovoluje pouze omezeně vykonávat naši činnost. Přesto bychom vás rádi seznámili s aktualitami za uplynulé období a s plánovanou činností.

Jako každý rok jsme v začátku roku pracovali na závěrečných zprávách a vyúčtování dotací za rok 2020.

Pobočka Praha má přístup do pacientského hubu.

V Olomouci se podařilo získat kancelář na činnost pobočky Haná.

V Ústí nad Labem  jsme pro letošní rok získali dotaci z Ústecké komunitní nadace pro naše klienty ( počítačová učebna ).

V Brně pracujeme na cyklu přednášek pro pacienty a na začlenění pacientských důvěrníků do projektu profesionalizace statutu důvěrníka.

Nadále se účastníme hájení práv a zájmů osob s duševním onemocněním.

Dne 27.1.2021 proběhlo zasedání Poradního orgánu pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Tématem byl článek č. 27 Úmluvy o právech osob se zdravotním omezením, který jsme připomínkovali. Odpověď na naše připomínky k danému článku si můžete přečíst ZDE.

Na našich webových stránkách připravujeme e-shop s našimi výrobky, kterými nás budete moci kdykoliv podpořit a zároveň si udělat i radost.

V nemocnicích nyní působíme omezeně, z důvodu vládních nařízení. Nicméně nám vyšli vstříc v psychiatrické nemocnici Bohnice, kam docházíme i nyní za pacienty.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ