• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

25. a 26. července patřil hrad Houska psychiatrické nemocnici Bohnice a jejím partnerům i fanouškům. “Po celý víkend si budete moci vyzkoušet rozličná řemesla využívaná při pracovní rehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Bohnice a zakoupit předměty, které vznikly v terapeutických dílnách a na odděleních nemocnice,“ zvali pořadatelé. Festivalu Bohnice na Housce se zúčastnil také spolek Kolumbus, měl na akci svůj stánek.

Více na našem portálu produsevnizdravi.cz

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS