• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Dne 10.12. proběhl seminář Nejste na to sami, který pořádal spolek O nás s námi a na kterém jsme se podíleli. Seminář se uskutečnil v sále Administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje. Za uživatele přednesli svoji prezentaci Tomáš Sedláček a Iva Homolová, prezentace byla shrnutím uživatelských podnětů z deseti setkání uživatelů Jihomoravského kraje, dále vystoupily PhDr. Ing. Jana Ševčíková Sladká, manažerka kvality péče v PN Brno a Mgr. Pavla Kovářová, regionální konzultantka projektu Deinstitucionalizace reformy péče o duševní zdraví pro Jihomoravský kraj. Obsahem obou příspěvků bylo představení funkce a činnosti manažera kvality péče a představení fungování vznikajících multidisciplinárních týmů.

Semináře se zúčastnilo 51 osob, uživatelé, sociální pracovníci, psychologové a zástupci JM kraje.

Všichni přednášející obdrželi na závěr jako poděkování malý dárek od Tomáše Sedláčka, domácí mátový čaj v originální krabičce s logy obou spolků.

 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS