Logo

4. 12. 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se uskutečnil v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. Pozvání přijala řada zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, České lékařské komory J. E. Purkyně, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další.

Nejdůležitější proslovy pronesli: Christina Sharkey, obchodní radová USA v Praze, Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Jana Hlaváčová, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR, Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Prof. Jan Švihovec, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Simona Zábranská, ředitelka – Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s., Stephen B. King, velvyslanec USA v České republice.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS