Logo

Ve dnech 30.- 31.října 2018 jsme se zúčastnili konference Spolupráce v psychiatrii v hotelu Myslivna v Brně.

Obsahem konference, pořádané pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, bylo sdílení zkušeností z pilotních fungování Center duševního zdraví, zejména potom spolupráce jednotlivých pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu. Zároveň se zde probíraly zkušenosti s fungováním peer pracovníků a jejich role v týmu. Ta byla zhodnocena jako přínosná, jak pro klienty center, tak i pro samotný multidisciplinární tým. Účastnili jsme se workshopů na konferenci, kde jsme přednesli naše zkušenosti s projekty Buňka a Pacientští důvěrníci a advokáti. Navázali jsme i nové kontakty.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS