• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Logo
PDZ

8. září jsem se zúčastnil setkání rady GAMIANu v Bruselu.  Setkání se uskutečnilo v kanceláři GAMIANu v Bruselu. Zúčastnilo se ho 8 členů Rady z různých evropských organizací. Probírali jsme finanční zdroje, rozpočet organizace, nová členství. Rozhodli jsme, že nové místo pro další konferenci bude v Bukurešti v Rumunsku. Bylo to velice zajímavé a konstruktivní setkání. Velice se mi to líbilo. Daniel Černík (člen GAMIANu a KOLUMBUSu)

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS