• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
 • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
 • Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.
 • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

Pomozte nám pomáhat

Spolek KOLUMBUS bývá často prvním záchytným bodem pro lidi s duševním onemocněním před jejich propuštěním z nemocnice, přičemž my ty lidi navádíme dál do dalších center pro duševní zdraví. Ale nejen to, my máme i preventivní funkci. Lidé k nám přicházejí někdy i s nulovou zkušeností s duševní chorobou, aniž by kdy pomysleli na to, že by mohli takto onemocnět. My těm lidem jsme připraveni ihned pomoci, a tak vytváříme vlastně jakési nárazníkové pásmo mezi nemocnými a zdravými lidmi tak, aby nevznikla nějaká nedorozumění.

Přispět

 

Aktuality

 • VIDEO: Volnočasové aktivity v Brně 2
  https://www.youtube.com/watch?v=0MPaIBz5rCs
 • Členky spolku Kolumbus Lucie Smějsová a Hana Fučíková Vás zvou od 1. května na výstavu Živá a neživá krása světa v Brně v Líšeňské Pasáži.🌹Autorky také přejí hodně pohody a lásky na prvního máje - vždyť je to lásky čas. ❤️
 • Seminář v Brně - Café Práh
  Naše pacientská důvěrnice Lucie Smějsová byla na semináři v Brně v Café Práh, kde je vždy přátelská pohoda a zajímavé aktuální informace o duševním zdraví. Byla zde s generální ředitelkou Janou Sladkou Ševčíkovou a poté byla seznámená s novou ředitelkou Mgr.Evou Slezákovou, které jsou z Centra Anabell. Také bychom tímto ze Spolku Kolumbus chtěli popřát pěkné velikonoční svátky plné pohody...
 • Od 1. dubna do konce dubna proběhne v Brně v Líšeňské pasáži výstava naší členky a pacientské důvěrnice Jindry Janů. Na výstavě budou výtvarná díla, ale také originální básně, které s Vámi Jindra ráda sdílí. Jindra Vám přeje pěkné jarní dny a moc ráda vás zve. 😊
 • Naše super kolegyně v Brně připravily spousty volnočasových aktivit pro naše členy a klienty v rámci pomáhání duševně nemocným. Moc si toho vážíme. 🙋‍♀️Video níže:

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS
PDZ