Logo

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

  • 29. 3. 2019 – 31. 3. 2019 se konala konference Gamian Europe 2019 v Bukurešti. Předmětem setkání byly volby do nového výboru Gamianu a schvalování rozpočtu. Představovaly se nové...
  • S charitativní  mobilní aplikací EPP podpoříte náš projekt vlastní aktivitou. Pomáhat můžete pohybem, který Vás baví - běh, chůze, jízda na kole, bruslení.
  • 4. 12. 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se uskutečnil v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. Pozvání přijala řada zástupců pacientských...

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS