• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Název projektu: Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 21. 10. 2019
Projekt podpořil:

Jedná se o svépomocnou terénní zdravotně – sociální službu, formou osobní asistence osobám s duševním onemocněním v domácnostech.  Projekt spočívá v pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Pracovníci budou posilovat důvěru pacientů, že zapojení se do života je možné i u nich.

Tento projekt je především pro začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, proto není prvotně zaměřen na pořizování materiálních hodnot. Z tohoto projektu budeme hradit propagaci projektu - tisk letáků pro nábor klientů, cestovné, vstupné na společné akce. V případě delších společných akcí uhradíme klientům a zaměstnancům drobné občerstvení.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS