• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Název projektu: Z domova zpět do společnosti

Projekt podpořen MČ Praha 10

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Popis projektu

Duševně nemocní spoluobčané často zůstávají se svými problémy v domácím prostředí sami, proto jsme nabízeli naši pomoc formou návštěv těchto lidí a doprovodů do společenského prostředí. Vzhledem k tomu, že se někdy od společnosti hluboce izolují, chtěli jsme jim pomoci se znovu začlenit. Tento projekt se týká doprovodů do společnosti a návštěv doma při dlouhodobé odloučenosti těchto lidí ve společnosti. Celkový počet osob, kterým jsme pomohli v 1. pololetí 2019 je 58. Bylo odpracováno 321,5 hodiny, z toho 173 hodin na návštěvě. Počet návštěv činil 73. Počet obyvatel z Prahy 10, kterým bylo pomoženo byl 19. Těžiště projektu spočívá v reálné pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Naši pracovníci posilovali důvěru pacientů, že vyléčení a zapojení se do běžného života je možné i u nich.

Cílová skupina

Primární cílová skupina

• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy v psychiatrické nemocnici Bohnice
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy Psychiatrické kliniky Ke Karlovu 11, 
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Střešovice

Sekundární cílová skupina

• rodina pacienta a bližší okolí
• širší veřejnost
Uživatelé psychiatrické péče s lehkým, středně těžkým i chronickým duševním onemocněním. Tato cílová skupinavyžaduje velmi odborný a citlivý přístup, mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní zdraví.

 Průběh realizace

Zprostředkovávali jsme kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli. Jsme vedeni také naším zájmem rozšiřovat svou členskou základnu z těchto pacientů a snažíme se je aktivizovat i tím, že v případě zájmu mohou začít pro náš spolek pracovat.
Projekt podporuje plynulý přechod z hospitalizace v PN Bohnice a z psychiatrických odděleních nemocnic do běžného společenského života.

V tomto novém projektu „Z domova zpět do společnosti“ jsme se dlouhodobě snažili o návštěvy dané osoby v domácím prostředí a doprovázet je do společnosti, napravovat špatné rodinné vztahy apod.

V roce 2018 proběhla i jedna skupinová akce, které se zúčastnilo 8 osob. Navštívili jsme solnou jeskyni v Praze 10 – Hostivaři pro zvýšení imunity a podporu dýchání a celkového ozdravení těchto osob.

Služba jako sociální není registrována, byla vykonávána svépomocí.

Výše uvedené skutečnosti mají značný společenský význam činnosti (a tím je naplňována smysluplnost projektu). Jednotlivé činnosti vhodně doplňují systém zdravotních a sociálních služeb, jedná se o nedostatkovou službu, kterou chceme prosadit do reformovaného systému péče o osoby s duševním zdravím.

Harmonogram realizace projektu byl dodržován.

Budoucnost projektu

Rádi bychom v roce 2019 provedli inovaci projektu úspěšného v roce 2018 tak, že bychom nemocné vodili na společné akce, kde by se setkali s jinými osobami a mohlo mezi nimi vzniknout osobní přátelství. Jednalo by se např. o výlety mimo Prahu na prohlídku památek, do kina či divadla a také znovu do solné jeskyně v Praze 10.

Hodnocení projektu

Dlouhodobě hodnotíme úspěšnost našich projektů počtem hodin, počtem osob, kterým pomůžeme a také pomocí počtu samotných návštěv u této cílové skupiny. Vytváříme tabulky a grafy, kde jsou přehledně uvedeny tyto informace. Z hlediska doprovodu vytváříme též tabulky a grafy s přehledem místa určení, kam bylo potřeba doprovod vykonat.

Propagace projektu

Propagace projektu a loga MČ Praha 10 je k dispozici na webových stránkách Spolku KOLUMBUS (www.spolekkolumbus.cz) v rubrice Aktuální projekty a samotné logo dále na letácích spolku. O daném projektu jsme se zmiňovali při naší činnosti v psychiatrických zařízeních hlavního města Prahy jako jedné z forem přímé pomoci pacientům, také náborový leták pro pomoc nemocným je uveden v aktualitách projektu. Vzhledem k zvýšenému zájmu nemocných jsme se snažili v souladu s naší nabídkou dávat přednost lidem žijícím na Praze 10.

Výsledky projektu

Z předchozích let můžeme uvést statistiky z let 2011 – 2017, kde již se konala řada návštěv doma jako součást projektu „Buňka“. V roce 2011 je údaj celorepublikový, ostatní údaje jsou pouze za kraj Praha.

 

 

 

 

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS