• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Název projektu: Pacientští důvěrníci a podpůrci
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt podpořil:


Pacientští důvěrníci a podpůrci

Tento projekt spočívá ve svépomocných aktivitách na podporu práv a zájmů hospitalizovaných pacientů v psychiatrických zařízeních města Brna. Jedním z cílů je informovat uživatele o přístupu k sociální a právní pomoci. Zprostředkováváme kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli, kteří jsou již na cestě k úzdravě. Snažíme se o vytvoření zpětné vazby mezi uživatelem a personálem zdravotnického zařízení. Spolupracujeme s vedením nemocnic a pomáháme a aktivizujeme uživatele k zapojení do uživatelského hnutí v rámci Reformy psychiatrické péče. Nabízíme dále doprovody a návštěvy doma po hospitalizaci.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS