• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

sluníčko vychází potkáme se
sluníčko září políbíme se
jak chutnám slunce volám veselá
jako třešinka moje první
                      je slyšet ozvěna

sluníčko zapadá mám slzu v oku
sluníčko už ji nevysuší
já ji slíbám moje třešinko
                     šeptá milý

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS