• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Členka Spolku KOLUMBUS  Ing. Markéta Dohnalová ve spolupráci s uživatelským hnutím za Jihomoravský kraj O nás s námi, vás zvou na výstavu obrazů s názvem  " Za zrcadlem " . Kromě výstavy jejích obrazů si budete moct zakoupit i její dvě knihy a básnické sbírky. Viz. pozvánka.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS