• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

I letos byl náš Spolek přítomen na tomto festivalu. Propagovali jsme samozřejmě obrázky, letáčky, magnetky či odznáčky s motivy děl našich autorů. K dispozici byly i tužky s naším logem i logy našich sponzorů. Akce se vydařila.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS