• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 26.9.. -11.10 proběhnou pod  záštitou náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala a radního pro zdravotnictví JMK Milana Vojty, M.A., MBA Dny duševního zdraví.

26.9. 18h  Vernisáž výstavy: Denisa Blatná, Melodie, fotografie - pro veřejnost

7.10. 10h   „Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“ - workshop - pro studenty SŠ

7.10. 18h Příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním, včetně poruch příjmu potravy + jejich rodinných příslušníků - pro veřejnost

8.10. 10h Jak na transformaci psychiatrie v praxi – kulatý stůl - pro sociální pracovníky sociálních odborů

Místo konání: Malý sál Café Práh, Ve Vaňkovce 2, Brno
Odborná diskuse o současném stavu transformace psychiatrické péče v jednotlivých ORP  JMK.

Co nového přináší reforma pro praxi v jednotlivých ORP?
Lze zmodernizovat celý systém v ORP a zvýšit kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním?
Jak se dotýká reforma psychiatrické péče přímé práce s klienty v jednotlivých ORP?
Jak probíhá koordinace a spolupráce v rámci komunity v ORP (včetně místní správy, samosprávy, úřadu práce, odborů sociálních a zdravotních služeb, sociálních služeb, atp.)
Naším hostem bude Helena Herbstová, gestorka projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným.

8.10. 14h Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví v ČR a v JMK – seminář - pro zvané odborníky

Své vystoupení na semináři závazně potvrdili tito přednášející:

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.
Gestorka projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, Ministerstvo zdravotnictví ČR Téma: Aktuální stav reformy…

MUDr. Adam Fiala , Vedoucí  lékař v Centru duševního zdraví Brno
MUDr. Květoslava Vrbová, psychiatr v Centru duševního zdraví Brno
Téma: Práce psychiatrů  v CDZ

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Místopředseda psychiatrické společnosti ČLS JEP, Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha, Téma: Multidisciplinární spolupráce zdravotních a sociálních týmů a konkrétní dopady na život lidí s duševním onemocněním

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
Gestorka projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, Ministerstvo zdravotnictví ČR  , Téma: Nové služby

MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.
Ambulantní psychiatr Veselí nad Moravou / Téma: Rozšířená ambulance a spolupráce se sociálními službami při podpoře lidí s duševním onemocněním

PhDr., Ing. Jana Sladká Ševčíková
Ředitelka Centra Anabell, z.ú., Manažerka kvality péče MZČR/ Téma: Služby pro děti

p Luboslav Fiala Preventivně informační oddělení Statutární město Brno Městská policie Brno
Potřebná podpora pro seniory s duševním onemocněním v přirozeném prostředí

MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D.
Psychiatr , Tým včasné intervence Blansko a okolí/ Téma: Včasné intervence pro mladé lidi

Mgr. Tereza Palánová
Gestorka projektu Kvalita péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR/ Téma: Naplňování kvality v psychiatrických nemocnicích, aktuální stav

„ O nás s Vámi“ zástupci pacientského hnutí

9.10. 16h Přijďte včas! – workshop , dozvíte se na koho se obrátit, když Vám nebo Vašemu blízkému začne být těžko a jak je důležité přijít včas - pro veřejnost

Jak poznat první příznaky duševní nemoci a jak je řešit?
Seminář zaměřený na začátky duševních onemocnění a zotavení z pohledu psychiatra, dalších odborníků a lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí.
Seminář bude spojený s promítáním videospotů natočených s lidmi s diagnózou duševní nemoci o jejich zkušenostech s první epizodou duševní nemoci a zotavováním.

9.10. 19h Večer pro potěchu duše: Koncert  kapely DIZZY, akustické verze slavných rockových písní převážně z let šedesátých v jedinečném podání - pro veřejnost

Akustické verze slavných rockových písní převážně z let šedesátých v jedinečném podání. Cover verze známých i méně známých písní namátkou Joe Cocker, Robert Palmer, The Committments a další.

 10.10. 10h První zkušenosti z práce Center duševního zdraví a terénních týmů v ČR – seminář - pro zvané odborníky za poplatek 800 Kč

Psychiatrická společnost společně s Asociací komunitních služeb a Prahem jižní  Morava
Příspěvky budou mít pracovníci prvních Center duševního zdraví

11.10. 10h Jak se pracuje v oblasti péče o duševní zdraví ve Velké Británii /z pohledu sociálního pracovníka - pro veřejnost

Bývalá sociální pracovnice Prahu, Lucie Pospíšilová již třetím rokem pracuje v terénních týmech i v psychiatrické nemocnici o 80 lůžkách ve Velké Británii. O svých zkušenostech z práce nám přijde popovídat

11.10. 16-20h Podzimní slavnost, Centrum Zotavení, Tuřanská 12 - pro veřejnost

Pro malé i velké - zábava, hry, tvoření  na Tuřanské 12

11.10. 19h Koncert pro Práh - aKamarádi, Václavová a Kurečka - pro veřejnost

Pokud není uvedeno jinak, pak se všechny akce konají v Café Práh, v Galerii Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, v Brně.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS