• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

14.8. 2019 jsme v rámci projektu "Z domova zpět do společnosti" s pacienty navštívili solnou jeskyni. Po vstupu nás velice zasáhlo prostředí dlouhých solných krápníků. Skoro hodinová relaxace při ztlumeném, barevném osvětlení a s příslušnou hudbou, nás výborně regenerovala. Těšíme se na další.

Obrázky z akce.

 

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS