• 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

Logo
PDZ

Ve dnech 7.4. až 8.4. 2019 se náš člen Daniel Černík zúčastnil psychiatrického kongresu ve Waršawě pořádaného organizací EPA. Reprezentoval zde GAMIAN a KOLUMBUS. Vystoupil na symposiu, organizovaném farmakofirmou Janssen, kde společně s psychiatrem panem Olivaresem hovořil o své nemoci. Odpovídal na jeho otázky a poodkrýval tak tajemné stránky svého onemocnění. Jeho vystoupení mělo úspěch. My mu za to děkujeme.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS