• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 7.4. až 8.4. 2019 se náš člen Daniel Černík zúčastnil psychiatrického kongresu ve Waršawě pořádaného organizací EPA. Reprezentoval zde GAMIAN a KOLUMBUS. Vystoupil na symposiu, organizovaném farmakofirmou Janssen, kde společně s psychiatrem panem Olivaresem hovořil o své nemoci. Odpovídal na jeho otázky a poodkrýval tak tajemné stránky svého onemocnění. Jeho vystoupení mělo úspěch. My mu za to děkujeme.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS