• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 15. - 17. 11. 2018 jsme se aktivně účastnili 35.konference sociální psychiatrie, jejímž tématem bylo "Recovery,psychoterapie a zotavení".

Členka Spolku KOLUMBUS, Barbora Lacinová vystoupila s přednáškou "Práce je smyslem mého života" a Iva Homolová se ve svém příspěvku věnovala své zkušenosti s arteterapií a Gestalt psychoterapií v léčbě své nemoci. Oba příspěvky měly nezávisle na sobě společné poselství, totiž, že neopomenutelnou součástí léčby je motivace k seberozvoji a postupnému zvyšování pracovní zátěže.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS