• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 30.- 31.října 2018 jsme se zúčastnili konference Spolupráce v psychiatrii v hotelu Myslivna v Brně.

Obsahem konference, pořádané pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, bylo sdílení zkušeností z pilotních fungování Center duševního zdraví, zejména potom spolupráce jednotlivých pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu. Zároveň se zde probíraly zkušenosti s fungováním peer pracovníků a jejich role v týmu. Ta byla zhodnocena jako přínosná, jak pro klienty center, tak i pro samotný multidisciplinární tým. Účastnili jsme se workshopů na konferenci, kde jsme přednesli naše zkušenosti s projekty Buňka a Pacientští důvěrníci a advokáti. Navázali jsme i nové kontakty.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS